fele

A projekt 2015.06.24-ig megvalósult.bemutatas


zoldliget alt iskA magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt célja a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával. A megújuló jogszabályi környezet kiemeli, hogy cél a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.

 

A projekt címe:

 • Innováció és környezettudatosság a velencei Zöldliget Általános Iskolában

A projekt összköltsége:

 • Megítélt összeg: 89.210.799 Ft
 • Támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának kezdete:

 • 2013. március 24.

A projekt befejezése:

 • 2015. március 24.

A projekt részcéljai:

 • az oktatási intézmény pedagógiai-módszertani megújulása,
 • a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával
 • a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében,
 • a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése,
 • a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése; a munkaerő-piaci helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása az iskolában
 • az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a nemzeti és európai identitás kialakulásához
 • a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában, digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését.
 • a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló
 • infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani)fejlesztések biztosítása, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lablec